Zezwolenie na pobyt w Hiszpanii


15744-300x162

Jak uzyskać obywatelstwo hiszpańskie

Obywatelstwo hiszpańskie jest automatycznie przyznawane następującym obywatelom:

 • bezpośredni potomkowie hiszpańskich obywateli (nawet jeśli jest to jedno z rodziców);
 • dzieci zagranicznych rodziców urodzone w Hiszpanii, których tożsamość nie jest znana;
 • dzieci zagranicznych rodziców urodzone w Hiszpanii, których kraj pochodzenia jest nieokreślony (np. status uchodźcy);
 • dzieci adoptowane przez obywateli hiszpańskich.

Reszta obywateli winna ubiegać się o uzyskanie obywatelstwa hiszpańskiego.  O obywatelstwo hiszpańskie można ubiegać się po 10 latach legalnego pobytu w kraju (cały czas pobytu musi być udokumentowany), oraz spełniając wymogi takie jak brak historii kryminalnej w Hiszpanii oraz zameldowanie (empadronamiento) należycie zarejestrowane w ratuszu (Ayuntamiento), to znaczy, że trzeba mieć potwierdzenie zameldowania w Hiszpanii w swoim własnym bądź wynajętym domu.  Zwolnienie od reguły 10 lat przysługuje osobom pochodzącym z krajów Ameryki Łacińskiej, z Filipin, Portugalii, Andory i Gwinei Równikowej, którzy muszą jedynie udowodnić dwa lata legalnego pobytu w kraju przed rozpoczęciem procesu wniosku o obywatelstwo hiszpańskie.

VISA Inwestycyjna lub “VISA GOLD”

Procedura uzyskania pozwolenia na pobyt w Hiszpanii dla inwestorów została znacznie uproszczona w wyniku przyjęcia ustawy 14/2013 z dnia 27 września 2013 roku (z późniejszymi zmianami, które weszły w życie z dniem 29 lipca 2015).  Możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt długoterminowy dla tych, którzy kupują nieruchomości w Hiszpanii za minimum 500 000 euro lub więcej, bądź inwestują podobną kwotę w hiszpańską gospodarkę, jest nazwana “Złotą Wisą” lub “Wizą Inwestycyjną”.

Kwalifikacje do zezwolenia na pobyt:

 1. Obywatel nie może być pochodzenia krajów UE;
 2. Inwestycja w hiszpańską gospodarkę, w jeden z następujących sposobów:
 3. Inwestycja 2.000.000 euro lub więcej w hiszpańskie obligacje skarbowe.
 4. Inwestycja 1.000.000 euro lub więcej w hiszpańskie przedsiębiorstwa publiczne lub posiadanie udziałów o równej wysokości, w hiszpańskich firmach prywatnych.
 5. Posiadanie 1.000.000 euro lub więcej na hiszpańskim koncie bankowym.
 6. Bycie udziałowcem w spółce.
 • Tworzenie znaczącej liczby miejsc pracy;
 • Spółka ma znaczący wpływ na działalność społeczną i gospodarczą;
 • Prowadzenie znaczących działań technologicznych i naukowych;
 1. Zakup nieruchomości na kwotę 500.000 euro lub więcej.
 • Nieruchomość musi zostać zakupiona bez pobierania kredytu hipotecznego. Od dnia 27 września 2013, istnieje możliwość zsumowania swoich inwestycji i uzyskania statusu inwestora, jeśli łączna wartość wszystkich posiadanych nieruchomości będzie równa bądź wyższa niż 500.000 euro.
 1. Dokumenty wymagane, aby uzyskać „Złotą Wizę”:
 • Dwa egzemplarze formularza wizowego.
 • Dwa kolorowe zdjęcia 3,5×4,5 cm zrobione na białym tle.
 • Ważny paszport przez co najmniej 1 rok od chwili złożenia wniosku oraz kserokopię wszystkich stron.
 • Polisa z rokiem ważności wydana przez firmę ubezpieczeniową, która posiada akredytację w Hiszpanii.
 • Dowód wystarczających środków finansowych do życia. Ponieważ ustawa nie ustanawia żadnej minimalnej kwoty, oblicza się to według następującego wzoru, który jest zazwyczaj stosowany dla cudzoziemców ubiegających się o pozwolenie na pobyt; 400% Hiszpańskiego indeksu dochodów publicznych (IPREM) miesięcznie na wnioskodawcę, czyli min. 25.560,48 euro rocznie. Plus 100% wskaźnika dochodów publicznych (IPREM) miesięcznie za każdego członka rodziny, czyli min. 6.390,13 euro rocznie na każdego członka rodziny (małżonkowie, nieletnie dzieci). Środki te muszą być wpłacone na hiszpańskie konto bankowe.
 • Rejestracja certyfikatu nieruchomości.
 • Oryginał aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości oraz umowy kupna, który służy jako dowód inwestycji 500.000 EUR wolny od zastawu hipotecznego.
 • Kopia numeru NIE.

Mogą być również wymagane dodatkowe dokumenty.

W zakres „Złotej Wizy” kwalifikują się:
 • dzieci inwestora poniżej 18 roku życia;
 • małżonek inwestora;
 • dorosłych dzieci inwestora uzależnione od niego finansowo;
 • rodzice inwestora uzależnieni od niego finansowo;
 • partnerzy cywilni inwestora.
Zalety “Złotej Wizy”:
 • Pozwolenie na pobyt udziela się na okres 5 lat.
 • Możliwość legalnej pracy w Hiszpanii.
 • Nie ma obowiązku przebywania w Hiszpanii przez 183 dni lub więcej (inwestor nie jest uznawany za hiszpańskiego rezydenta podatkowego, jeśli żyje w kraju przez okres do 183 dni w roku).