Wizy do Hiszpanii


Rodzaje wiz

Wiza do Hiszpanii jest wymagana dla większości posiadaczy paszportów spoza UE, niezależnie od celu i czasu trwania wizyty.

Istnieją dwa rodzaje wiz dla osób, które posiadają paszporty spoza UE:

  • wiza imigracyjna, która umożliwia tymczasowy pobyt w Hiszpanii w ograniczonym okresie czasu.
  • wiza kategorii A: jest to wiza tranzytowa. Ta wiza pozwala jej posiadaczowi na podróż przez międzynarodową strefę hiszpańską; lotnisko, lecz bez wjazdu do kraju. Nie stosuje się do obywateli rosyjskich,
  • wiza kategorii B: to także wiza tranzytowa, ale pozwala jej posiadaczowi opuścić lotnisko i przebywać w kraju przez okres do 5 dni,
  • wiza kategorii C: jest to wiza krótkoterminowa. Jej posiadacz ma prawo do pobytu w Hiszpanii przez pewien okres czasu w zależności od ważności wizy,
  • wiza kategorii D: to wiza długoterminowa. Wizy te uprawniają do pobytu w Hiszpanii na okres 3 miesięcy i więcej, w celu: pracy, nauki itp. ważność może wahać się od 1 roku w przypadku wizy studenckiej, nawet do kilku lat w przypadku wizy pracowniczej i rezydentnej,
  • wiza imigracyjna pozwala na stały pobyt w Hiszpanii.

Wiza Schengen

O wizę Schengen należy ubiegać się w konsulacie kraju, który zamierza się odwiedzić. To daje prawo do swobodnego przemieszczania się we wszystkich krajach, krajów członkowskich strefy Schengen.

Jeśli planuje się odwiedzić kilka krajów Schengen w trakcie jednej podróży, o wizę należy ubiegać się w konsulacie kraju, w którym planuje się spędzić najwięcej czasu. Jeśli planuje się spędzić równą ilość czasu we wszystkich krajach strefy Schengen, o wizę należy ubiegać się w konsulacie kraju, który planuje odwiedzić się w pierwszej kolejności.

Do państw członkowskich strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia , Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Liechtenstein.

Wizy Schengen wydawane są w ciągu 3 do 5 dni roboczych od chwili złożenia wniosku.