Ustawodawstwo hiszpańskie


Prawo hiszpańskie pozwala na zakup nieruchomości także nierezydentom kraju. Pod tym względem Hiszpania bardzo różni się od wielu innych krajów. Jednak pomimo ułatwionych przepisów prawnych, zakup nieruchomości w Hiszpanii często okazuje się niełatwym zadaniem, szczególnie ze względu na inny język, inną mentalność i zagadnienia kulturowe. Zespół Vym Canarias jest najlepszym partnerem, który pomoże Ci uporać się ze wszystkimi aspektami ustawodawstwa hiszpańskiego oraz pomoże Ci uniknąć niejasnych transakcji.

Uzyskanie numeru NIE (TIN)

NIE (TIN) to podatkowy numer identyfikacyjny, który zostaje przypisany każdemu nierezydentowi kraju. Posiadanie numeru NIE jest konieczne do wykonywania jakichkolwiek transakcji finansowych, które podlegają opodatkowaniu przez państwo hiszpańskie. Wszyscy cudzoziemcy, rezydenci oraz nierezydenci uczestniczący w jakiejkolwiek działalności finansowej w Hiszpanii muszą posiadać numer NIE.

Poza uzyskaniem numeru NIE pomagamy wykonać poniższe czynności:

 • Założyć rachunek bankowy;
 • Kupić, sprzedać lub ubezpieczyć nieruchomość;
 • Zarejestrować własność w rejestrze nieruchomości;
 • Zarejestrować się jako rezydent podatkowy;
 • Złożyć wniosek o kredyt hipoteczny lub kredyt;
 • Posiadać dochody związane z pracą;
 • Zarejestrować firmę / rozpoczęć działalność gospodarczą w Hiszpanii;
 • Zarejestrować się w celu uzyskania ubezpieczenia społecznego w National Health;
 • Złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • Zakupić pojazd w Hiszpanii.

Jak uzyskać numer NIE.

Należy zgłosić się po formularz zgłoszeniowy NIE dla cudzoziemców w najbliższym swojego miejsca zamieszkania komisariacie w Hiszpanii. O numer NIE można ubiegać się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Do formularza aplikacyjnego NIE należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek NIE;
 • potwierdzenie zapłaty za złożenie wniosku ostemplowane przez bank;
 • oryginał i kserokopia paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
 • w przypadku pełnomocnika wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać przedstawione;

PS Procedura składania wniosków NIE może ulegać zmianom.

Otwarcie rachunku bankowego w Hiszpanii

Otwarcie rachunku bankowego w Hiszpanii jest dość łatwe dla nie-obywateli Hiszpanii. Istnieją dwa rodzaje takich rachunków: rachunek nierezydenta oraz rachunek rezydenta.

Otwarcie rachunku w banku jest niezbędne do zakupu nieruchomości w Hiszpanii. Wymagane dokumenty w przypadku braku rezydentury:

 • ważny paszport,
 • kopia numeru NIE,
 • dokument potwierdzający kupno lub sprzedaż nieruchomości, bądź potwierdzenie rezerwacji wykonanej na nieruchomości, (które może być wymagane na specjalną prośbę banku),
 • dowód dokumentów dochodowych.

W przypadku rejestracji nowej firmy w Hiszpanii, można otworzyć konta bankowe na firmę.  Opłaty i prowizje za rachunki bankowe rezydentów i nierezydentów różnią się nieznacznie i są stosunkowo niskie. W głównej mierze zależą one od reputacji i „wielkości” banku.  Po otwarciu konta, banki zazwyczaj wystawiają zarówno karty debetowe i kredytowe (jeśli historia kredytowa klienta jest bez zarzutu) i dostarczają posiadaczowi rachunku dostęp do aplikacji bankowej i obsługi kodów internetowych.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Wysp Kanaryjskich (ZEC)

 • ZEC został zatwierdzony przez Komisję Europejską w styczniu 2000 roku w celu promowania rozwoju gospodarczego i społecznego na Wyspach.
 • Specjalny system podatkowy jest stosowany do każdego nowo utworzonego podmiotu legalnego w Dzienniku ZEC (ROEZEC) oraz w siedzibie w obrębie obszaru geograficznego ZEC.

Podmioty ZEC muszą spełniać następujące wymagania (krótkotrwale):

 • Zarejestrowany adres oraz siedzibę zarządu, która mieści się w obszarze geograficznym ZEC.
 • Co najmniej jeden członek administracji musi znajdować się na Wyspach Kanaryjskich.
 • Konieczne jest, aby utworzyć co najmniej pięć miejsc pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od rejestracji i jest ważnym, aby spełnić te kryteria by móc legalnie i w pełni korzystać z dóbr ZEC.
 • Należy dokonać inwestycje na minimum 100.000 euro w środki trwałe, w ciągu pierwszych dwóch lat od zarejestrowania działalności.
 • ulgi podatkowe ZEC: Podmiot ZEC podlegający CIT obowiązujący w Hiszpanii, według obniżonej stawki 1-5%, który jest obliczany w zależności od następujących czynników: rok utworzenia, rok rejestracji oraz utworzone miejsca pracy etc.
 • podmioty ZEC są zwolnione z podatku od nieruchomości i opłaty skarbowej (ITP i AJD) w kilku przypadkach.
 • Dostawa towarów i usług wykonanych w jednostkach ZEC, jak i importu towarów dokonanych przez nie, są zwolnione z podatku IGIC.