Ubezpieczenia w Hiszpanii


 Wiele ubezpieczeń w Hiszpanii, podobnie jak w wielu innych krajach UE, nie jest obowiązkowyc i należy do dobrowolnego wyboru.

Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych:

 • Ubezpieczenie OC samochodu jest minimalnym ubezpieczeniem, które jest wymagane przez prawo hiszpańskie, uprawniające do prowadzenia pojazdu na terenie kraju. W przypadku posiadania kilku pojazdów każdy z nich musi posiadać ważne, aktualne ubezpieczenie. Policja ma prawo do czasowego wyłączenia pojazdu z ruchu w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia, a także nałożyć karę pieniężną na właściciela pojazdu.
 • Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – w momencie pożyczki pieniędzy w celu zakupu nieruchomości z banku, bank zastrzega sobie obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia takiego kredytu. Powoduje to, że obiekt zostaje ubezpieczony na daną kwotę oraz czas trwania kredytu. Ważne jest, aby sprawdzić wszystkie dokumenty przekazywane przez bank, ponieważ bank zawsze stara się zwiększyć pakiety ubezpieczeniowy poprzez uwzględnianie zbędnych, dodatkowych usług.

W Hiszpanii istnieje jeszcze wiele innych obowiązkowych ubezpieczeń dla osób fizycznych takich jak: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla praktykujących prawników czy lekarzy oraz ubezpieczenie statków żeglugi morskiej.  Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia dla osób fizycznych, jest również obowiązkowe ubezpieczenie dla osób prawnych związanych z ich działalnością.

Ubezpieczenie medyczne

Hiszpania oferuje bezpłatną opiekę zdrowia publicznego w uzupełnieniu do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Według konstytucji kraju, wszyscy mieszkańcy mają dostęp do bezpłatnego systemu ochrony zdrowia publicznego.  W ciągu ostatnich lat nastąpiło jednak wiele zmian w przepisach tego systemu, na przykład ograniczenie dostępu do publicznych ubezpieczeń zdrowotnych dla nielegalnych imigrantów, które są niechętnie egzekwowane przez kilka hiszpańskich prowincji.  Hiszpański publiczny, zakład opieki zdrowotnej jest zaliczany do jednych z najlepszych na świecie i utrzymuje ten sam wysoki standard co prywatna opieka zdrowotna. Niemniej jednak prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiada swoje zalety. Jest wskazanym, aby porównywać oferty medyczne z różnych, prywatnych firm ubezpieczeniowych, przed dokonaniem właściwego wyboru.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dzieli się na dwie grupy:

 • Dostęp do usług medycznych, które są w pełni pokryte przez ubezpieczenie pobierane z co miesięcznych składek lub po obniżonej cenie współ-płatności. Ten rodzaj ubezpieczenia medycznego jest najbardziej popularny.
 • Dostęp do usług medycznych w dowolnej, wybranej przez pacjenta klinice. W tym przypadku koszty leczenia pokrywane są przez pacjenta z góry a następnie firma ubezpieczeniowa zwraca koszty do 80% całkowitej wartości.

Jak zawsze, przy wyborze ubezpieczenia ważne jest, aby dokładnie zbadać wszystkie możliwości i sprawdzić listę dostępnych usług. Warto także sprawdzić czas oczekiwania, na każdą z usług ponieważ w każdym przypadku, mogą się one znacznie od siebie różnić.  Każda firma ubezpieczeniowa oferuje pełen zestaw dokumentów, aby umożliwić swoim klientom dokonanie właściwego wyboru. Bardzo ważne jest jednak to, aby szczegółowo przeczytać wszystkie zawarte w nich informacje, nawet te spisane drobnym drukiem.

Inne rodzaje ubezpieczeń

 • Ubezpieczenie na życie (Seguro de vida) jest najpopularniejszym ubezpieczeniem w Hiszpanii. Obejmuje różne, możliwe przypadki – od niepełnosprawności i choroby do śmierci i pogrzebu ubezpieczonego, w tym także pokrywa koszty repatriacji ciała. W niektórych przypadkach może obejmować ubezpieczenie od kredytu hipotecznego oraz braku wypłacalności.
 • Ubezpieczenie domu (Seguro del Hogar) obejmuje zmienne zagrożenia dla mienia w wyniku ewentualnego pożaru, wybuchu gazu lub każdego innego wypadku w rodzinie. Ubezpieczenia te dają możliwość szerokiego wyboru preferencji i często są tworzone indywidulanie pod każdego klienta.
 • Ubezpieczenie wypadkowe (Seguro de accidentes) obejmuje ryzyko wypadków powodujących niepełnosprawność lub śmierć ubezpieczonego, jeżeli jest zawarte w umowie.
 • Ubezpieczenia turystyczne (Seguro de asistencia de viajes) obejmuje różne rodzaje wypadków, które mogą zdarzyć się podczas podróży.
 • Ubezpieczenie samochodu (Seguro de Сосhе) obejmuje ewentualne wypadki drogowe, a także usługi dodatkowe, takie jak: wymiana kół, holowanie samochodu do warsztatu, naprawa itp
 • Ubezpieczenia od ognia (Seguro contra incendios) obejmuje ubezpieczenie od spalenia własności, różne ubezpieczenia pokrywają inne wartości szkód.
 • Ubezpieczenia Rodzina (Seguro de orfandad) zabezpiecza tymczasową rentę dla dzieci poniżej 18 roku życia, w momencie śmierci jednego z rodziców.
 • Ubezpieczenie antykradzieżowe (Seguro contra robo) obejmuje szkody poniesione w wyniku kradzieży ubezpieczonego mienia.
 • Ubezpieczenie transportu (Seguro de Transporte) – obejmuje szkody powstałe w wyniku uszkodzenia przewożonych towarów wewnątrz, jak i poza granicami kraju.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Seguro de responsabilidad civil) rodzajubezpieczeniamajątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy).
 • Dodatkowe ubezpieczenie (Seguro complementario) jest to rodzaj ubezpieczenia, które dodawane jest do innych ubezpieczeń, aby pokryć szerszy zakres ryzyka i uzyskać wyższe odszkodowanie. Jest to optymalny wybór dla osób, które posiadają już ubezpieczenie, ale chcą zwiększyć jego działanie bez utraty korzyści z oryginalnego ubezpieczenia.

Obecnie, rynek jest zalany firmami ubezpieczeniowymi oferującymi swoje usługi. Ważne jest więc aby dokładnie przemyśleć swoje oczekiwania przed podjęciem właściwego wyboru.  Pozól aby Vym Canarias pomógł Państwu dokonać właściwego wyboru i uzyskać najlepsze możliwe ubezpieczenie.