Formalizacja hiszpańskiego kredytu hipotecznego


Vym CANARIAS współpracuje z szeregiem największych banków hiszpańskich w zakresie różnych usług, a w tym również w kwestiach finansowych.

Od 2015 roku banki Hiszpańskie oferują dużo lepsze warunki kredytów hipotecznych. W pierwszym roku oprocentowanie wynosi około 3-3,5% rocznie. Z początkiem drugiego roku stopa procentowa jest obliczana według następującego wzoru: 2,5% -3% + EURIBOR (od listopada 2016 wynosi mniej niż 0%).

Informacja ta jednak może ulegać zmianom i musi zostać potwierdzona w momencie zakupu.

Klienci Vym Canarias mogą korzystać ze specjalnych udogodnień kredytowych w wielu bankach hiszpańskich.

Kredyt o wartości (LTV):

 •  Istniejące nieruchomości do 60%.
 •  Nowe nieruchomości do 60%.
 •  Odzyskana wartość bankowa – do 80%, a w niektórych przypadkach nawet do 100%.

Podatnicy hiszpańscy mogą uzyskać kredyt nawet do 80-100% LTV.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu hipotecznego w Hiszpanii:

 •  2 poświadczenia zeznań podatkowych.
 •  Umowa o pracę (minimum 5 lat).
 •  Wyciągi bankowe z ostatnich 12 miesięcy, wykazujące aktywność konta.
 •  Certyfikat wolności od zastawu hipotecznego w kraju zamieszkania.
 •  Dane pracodawcy i/lub kontakt z miejscem zatrudnienia.
 •  Kopia historii kredytowej oraz sprawozdań rocznych.
 •  W niektórych przypadkach mogę być wymagane referencje od banku.
 •  Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe źródła dochodów, takie jak: umowy leasingu, świadectwa dochodów i wszelkie inne dokumenty, które bank mógłby uznać za konieczne przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny ponad 500.000 €.

P.S. Banki zastrzegają sobie prawo do żądania wszelkich dokumentów, które uznają za niezbędne.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język hiszpański z odpowiednim apostille (forma poświadczania dokumentów, zgodnie z postanowieniami Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.), lub muszą być zalegalizowane przez hiszpański konsulat lub przez hiszpańskiego tłumacza przysięgłego (traductor Jurado). Osobiście polecamy ten ostatni.

Oryginały wszystkich dokumentów muszą zostać dostarczone do notariusza przed rozpoczęciem rejestru nieruchomości.