Kredyty hipoteczne


Banca March

Rezydenci NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (rezydenci Unii Europejskiej) NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (NIE-rezydenci Unii Europejskiej)
%% Bank oferuje kredyty dla rezydentów. Warunki oferowane są indywidualnie, w zależności od profilu klienta. 1,25% + Euribor
Liczba lat 15 lat
Prowizja za otwarcie 0,5% (min. 500 eur)
Koszt czeku bankowego * 100 eur (kontrakt ubezpieczenie nieruchomości)
* 60 eur (kontrakt ubezpieczenie)

ING Direct

Rezydenci NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (rezydenci Unii Europejskiej) NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (NIE-rezydenci Unii Europejskiej)
%% Kredyt Naranja
0,99% + Euribor
1,99% RATA 1 rok
(1,78% RATA Zmienna)Kredyt Naranja MIXTA
Pierwsze 10 lat stałej stopy procentowej 1,99%
później 0,99% + EURIBOR
Liczba lat
Prowizja za otwarcie
Koszt czeku bankowego

Sabadell

Rezydenci NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (rezydenci Unii Europejskiej) NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (NIE-rezydenci Unii Europejskiej)
%% Bank oferuje kredyty dla rezydentów. Warunki oferowane są indywidualnie, w zależności od profilu klienta. Kredyt z ratą zmienną
*pierwszy rok 2,5%
*kolejne lata 1,9%+Euribor (maksymalna premia: ubezpieczenie na życie, Key Account, ubezpieczenie domu i fundusz w wysokości 3000 euro)
Kredyt z ratą stałą ubezpieczenie na życie, Key Account, ubezpieczenie domu i fundusz w wysokości 3000 euro:
*10 lat: 2,10%
*15 lat: 2,25%
*20 lat : 2,60%
*30 lat: 3,25%
Kredyt z ratą zmienną
*pierwszy rok 2,5%
*kolejne lata 1,9%+Euribor (maksymalna premia: ubezpieczenie na życie, Key Account, ubezpieczenie domu i fundusz w wysokości 3000 euro)Kredyt z ratą stałą ubezpieczenie na życie, Key Account, ubezpieczenie domu i fundusz w wysokości 3000 euro:
*10 lat: 2,10%
*15 lat: 2,25%
*20 lat : 2,60%
*30 lat: 3,25%
Wysokość %% 70% 60%
Liczba lat
Prowizja za otwarcie 1% (min. 750 eur) 1% (min. 750 eur)
Koszt czeku bankowego

Popular

Rezydenci NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (rezydenci Unii Europejskiej) NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (NIE-rezydenci Unii Europejskiej)
%% Bank oferuje kredyty dla rezydentów. Warunki oferowane są indywidualnie, w zależności od profilu klienta. * pierwszy rok 2,7% bez bonusów, 1,70% premii
* kolejne lata 2,7% + Euribor bez premii, 1,70% + premia Euribor
Wysokość %% 60%, przy kwocie mniejszej niż 300 000 EUR
65% (do 70%), przy kwocie za ponad 300 000 euro
40%, przy kwocie mniejszej niż 300 000 EUR
50%, przy kwocie za ponad 300 000 euro
Liczba lat 20 lat 20 lat
Prowizja za otwarcie 0,50% 0,50%
Koszt czeku bankowego
Dodatkowo Bonusy:
* Przychody 0,5%
* Zakupy za pomocą kart kredytowych lub debetowych na kwotę równą lub większą niż 100 euro miesięcznie 0,2%
* Ubezpieczenie nieruchomosci typu Popular  0.3%
Bonusy:
* Przychody 0,5%
* Zakupy za pomocą kart kredytowych lub debetowych na kwotę równą lub większą niż 100 euro miesięcznie 0,2%* Ubezpieczenie nieruchomosci typu Popular  0.3%

La Caixa

Rezydenci NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (rezydenci Unii Europejskiej) NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (NIE-rezydenci Unii Europejskiej)
%% 1,5% – 2,5% w zależności od profilu klienta 1,5% – 2,5% w zależności od profilu klienta 1,5% – 2,5% w zależności od profilu klienta
Wysokość %% 80% od najniższej wartości (ewaluacja wartości nieruchomości)
100% dla klientów Banku Caixa
50% 50%
Liczba lat 20 lat w zależności od profilu klienta 20 lat w zależności od profilu klienta 20 lat w zależności od profilu klienta
Prowizja za otwarcie 1% – 1,5% w zależności od profilu klienta 1% – 1,5% w zależności od profilu klienta 1% – 1,5% w zależności od profilu klienta
Koszt czeku bankowego

Caja Mar

Rezydenci NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (rezydenci Unii Europejskiej) NIE-Rezydenci Państwa Hiszpańskiego (NIE-rezydenci Unii Europejskiej)
%% Bank oferuje kredyty dla rezydentów do 80%. Warunki oferowane są indywidualnie, w zależności od profilu klienta. 2,5% + Euribor 2,5% + Euribor
Wysokość %% 50% 50%
Liczba lat
Prowizja za otwarcie 1,50% 1,50%
Koszt czeku bankowego
Inne Warunki Zawsze obowiązkowe jest zakontraktowanie kapitału społecznego w minimalnym procencie wynoszącym 1% od wartości operacji Zawsze obowiązkowe jest zakontraktowanie kapitału społecznego w minimalnym procencie wynoszącym 1% od wartości operacji
Możliwość osiągnięcia 70-72% finansowania w oparciu o:
* 10% operacji zostanie przeznaczone na FUNDUSZE INWESTYCYJNE podmiotu zastawionego jako dodatkowa gwarancja operacji.
W takim przypadku:
* %% – Euribor + 2
* Prowizja otwierająca: 1%
* Zawsze wymagane jest zakontraktowanie kapitału społecznego w minimalnym procencie wynoszącym 1% od wartości operacji.
Mieszkańcy narodowości hiszpańskiej będą mogli uzyskać 80% finansowania, a mieszkańcy innych narodowości do 70% od wartości w przypadku nabycia nieruchomośći służącej pod pobyt stały oraz do 60% za mieszkanie w celu dalszej eksploatacji.
Prowizje za czeki bankowe będą zawsze wynosić 0,5% kwoty.
Możliwość osiągnięcia 70-72% finansowania w oparciu o:
* 10% operacji zostanie przeznaczone na FUNDUSZE INWESTYCYJNE podmiotu zastawionego jako dodatkowa gwarancja operacji.
W takim przypadku:
* %% – Euribor + 2
* Prowizja otwierająca: 1%
* Zawsze wymagane jest zakontraktowanie kapitału społecznego w minimalnym procencie wynoszącym 1% od wartości operacji.
Mieszkańcy narodowości hiszpańskiej będą mogli uzyskać 80% finansowania, a mieszkańcy innych narodowości do 70% od wartości w przypadku nabycia nieruchomośći służącej pod pobyt stały oraz do 60% za mieszkanie w celu dalszej eksploatacji.
Prowizje za czeki bankowe będą zawsze wynosić 0,5% kwoty.
* Warunki kredytu w każdym przypadku są rozpatrywane przez bank indywidualnie. W każdym przypadku podane zostaną dokładne informacje i potwierdzenie transakcji.