Biznes w Hiszpanii


15756-300x217

Zakładanie biznesu w Hiszpanii

Założenie własnej firmy w Hiszpanii jest znacznie łatwiejsze niż może się wydawać.  Kierujesz się zgodnie z zasadami, jak praktycznie każdy kraj na świecie za wyjątkiem procedury, która jest zależna od lokalnej biurokracji.

Ponieważ podstawowe zasady są dobrze znane, przejdźmy do specyfiki:

 • Przede wszystkim zastanów się, jak przezwyciężyć różnice językowe;
 • opracuj biznes plan;
 • rozważ kwestie finansowe;
 • wybierz typ podmiotu gospodarczego;
 • wybierz notariusza, doradców księgowych i podatkowych;
 • wybierz nazwę firmy i zarejestruj ją;
 • znajdź powierzchnię biurową;
 • zorganizuj niezbędne pozwolenia i zezwolenia.

Główne rodzaje podmiotów gospodarczych:

 • Korporacja (Sociedad Anonima / S.A.);
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L./S.L.);
 • Nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada Nueva Empresa).

Ogólne koszta rejestracji firmy do 1500 euro.

Chociaż firma jest zarejestrowana, można sformalizować niezbędne umowy o świadczenie usług (mogą to być usługi doradcze w zakresie rachunkowości lub doradztwa podatkowego, innymi słowy dowolna usługa, którą uważasz za odpowiednią). Wysokość opłaty zawodowej zazwyczaj zależy od efektywności pracy: opłata jest minimalna na początku i wzrasta wraz z rozwojem firmy.  Czas rejestracji nowej firmy może się znacznie różnić w zależności od tego, czy robisz wszystko samemu, czy też powierzasz sprawę specjaliście.  Zawsze możesz zasięgać porad ekspertów VYM Canarias, którzy pokierują Cię w odpowiednim kierunku i podpowiedzą najlepsze rozwiązania.

Który typ podmiotu gospodarczego wybrać: S.A. lub S.L.?

Główną różnicą pomiędzy korporacją (Sociedad Anónima, SA) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada, SL) jest to, że z reguły SA ma dużą liczbę udziałowców, które wymagają specjalnych procedur zarządzania w celu ochrony mniejszości akcjonariuszy.  Z kolei S.L. Na ogół ma jednego właściciela lub kilku współwłaścicieli, a procedury zarządzania tymi firmami są uproszczone.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I RÓŻNICE MIĘDZY S.A. I S.L.:

Minimalny kapitał wspierający firmę S.L. wynosi 3.005,06 euro. Minimalny kapitał założycielski spółki S.A. wynosi 60.101,21 euro. Nie ma maksymalnego limitu na kapitał wspierający ani dla firmy S.A., ani dla S.L.  Kaucja w wysokości 25% kapitału założycielskiego na bieżące konto spółki jest wystarczająca, gdy otworzysz firmę S.A. Kaucja w wysokości 100% kapitału założycielskiego na bieżące konto firmy jest wymagana po otwarciu firmy S.L.  Zarówno w spółce S.A., jak i w S.L. udziałowcy i właściciele posiadają ograniczoną odpowiedzialność, która jest adekwatna względem kwoty ich wkładu do kapitału założycielskiego, tzn. akcjonariusze i współwłaściciele są osobiście odpowiedzialni za zadłużenie spółki tylko w zakresie ich wkładu w kapitał założycielski.  Minimalna i maksymalna liczba współwłaścicieli obu rodzajów spółek jest taka sama: od jednego właściciela do nieograniczonej liczby właścicieli lub akcjonariuszy.  Każdy udział współwłaściciela w kapitale S.A. jest określony przez liczbę posiadanych akcji, które mogą być akcjami nominalnymi lub warrantowymi.  Każdy udział współwłaściciela w kapitale S.L. jest określany przez liczbę posiadanych akcji, które są zawsze nominalne.

Ogólnie rzecz biorąc, kierownictwo firmy typu S.A. wymaga spełnienia większej ilości wymagań i formalności. Na przykład istotne zmiany w konstytucji firmy typu S.A. muszą zostać opublikowane w gazetach iw Biuletynie Urzędowym Rejestru Handlowego, co oczywiście implikuje pewne wydatki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.L.) mogą być bardziej elastyczne z okresowymi obowiązkowymi spotkaniami współwłaścicieli generalnych niż korporacje (S.A.) w odniesieniu do spotkań akcjonariuszy, co ostatecznie zmniejsza koszty zarządzania.  Koszt utworzenia firmy, czy to S.A. czy S.L. wymaga poparcia takim samym kapitałem.  Spółki S.A. i S.L. płacą taką samą kwotę podatków.

Firma lub oddział w Hiszpanii

Jaka jest najlepsza opcja biznesowa: lokalna firma lub oddział zagranicznej firmy?

Z prawnego punktu widzenia istnieją różnice między oddziałem a hiszpańską spółką zależną:

 • Minimalny kapitał: dla firmy S.A. (korporacja) wynosi 60 101 euro. Dla firmy typu S.L. (LLC) jest to 3005 euro, czyli 60.101 euro za partnerstwo dowodzenia. Oddział nie wymaga minimalnej alokacji.
 • Odpowiedzialność spółki zależnej mającej siedzibę w S.A. lub S.L. w odniesieniu do swoich długów jest ograniczona do wysokości wkładów kapitałowych.

Nie ustanowiono limitu odpowiedzialności dla spółki macierzystej dla oddziału.  Z podatkowego punktu widzenia oddział i spółka zależna płacą ten sam podatek dochodowy w oparciu o kwotę zysku netto; Ale istnieją pewne różnice w opodatkowaniu i w korzyściach.  Oddział uczestniczy w całkowitych kosztach jednostki dominującej. Koszty stosowane (w stosownych przypadkach) są łatwiejsze do obliczenia jako odliczające dla oddziału niż dla spółki zależnej.  Odsetki od pożyczek udzielonych przez zagraniczną spółkę dominującą hiszpańskim oddziałom nie podlegają ulgom podatkowym. Z drugiej strony odsetki od pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy jednostki zależnej są zazwyczaj odliczane od jednostki zależnej, pod warunkiem, że transakcja jest wyceniana według cen rynkowych.

Otwarcie oddziału firmy na Wyspach Kanaryjskich

Czynności, które należy wykonać, aby otworzyć oddział swojej firmy na Wyspach Kanaryjskich:

 • przygotować dokumenty dotyczące utworzenia oddziału firmy macierzystej; Przetłumaczyć je przez tłumacza przysięgłego, aby uzyskać dalsze zgłoszenie do hiszpańskiego rejestru handlowego.
 • Uzyskać zaświadczenie o legalności spółki macierzystej z konsulatu hiszpańskiego w kraju siedziby firmy.
 • Wpłacić kwotę kapitału założycielskiego na konto w dowolnym banku hiszpańskim.
 • Podpisać akt notarialny rejestracji biura przedstawicielskiego.
 • Wybrać przedstawiciela lub powiernika w Hiszpanii.
 • Złożyć wniosek o numer VAT (CIF).
 • Zapłacić odpowiedni podatek prawny.
 • Przekazać dokumenty do hiszpańskiego rejestru handlowego.